Vlada ZDK se poigrava sa zdravljem građana Kantona!

SDP_BiH_logo

Nova Vlada Zeničko-dobojskog kantona odmah nakon formiranja krenula je u instaliranje svojih podobnih kadrova na odabrane funkcije unutar javnih ustanova. Među prvim bila je Kantonalna bolnica Zenica (KB Zenica) u koju su postavljeni stranački nestručni kadrovi, koji sada odlučuju o zdravlju građana Kantona.

Aktuelna vlast optužuje bivši Upravni odbor i menadžment bolnice za nerad i nezakonitosti u radu.

Bivši UO rekontruisao nekoliko odjela, povećao topli obrok i plate

Podsjećamo, da su za vrijeme bivšeg UO rekonstruisani odjeli opće, abdominalne hirurgije, te formiran odjel vaskularne hirurgije. Rekonstrukcija hirurgije omogućila je da se u našoj bolnici počnu raditi najsloženiji operativni zahvati do nivoa eksplantacije organa.

Najbolji primjer nečijeg rada i nerada ogleda se u tome da je do sada najjeftiniji aparat za anesteziju koštao 115.000 KM, dok je bivši UO nabavio čak šest aparata za ukupnu sumu od 360.000 KM, ili 60.000 KM po jednom komadu.

Kada je riječ o radnicima u bolnici, topli obrok je povećan za 5 KM, plata specijalizantima za 10 do 15 procenata, i to sve za nepune dvije godine.

Prvi potez novog UO bolnice bio je protuzakonita smjena VD direktora i imenovanje stranačkog kandidata, dok je još uvijek trajala konkursna procedura za izbor direktora na puni mandat.

Današnji Upravni odbor je nezakonito imenovan, te su sve odluke zakonski nevažeće.

Izbor direktora bolnice je nelegalno poništen.

VD direktor sebi odobrava i uplaćuje sredstva za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta, dok drugim aplikantima ne odobrava ništa.

Sudske odluke se ne poštuju, a naročito one donesene u radno pravnim sporovima i odlukama o dugu.

I pored zahtjeva načelnika službi za prijem novih ljekara, direktor još nije zaposlio niti jednog, ali je zaposlio stranačke „vojnike“ u uslužni servis i ostale nemedicinske dijelove Kantonalne bolnice.

Pitanje je, koliko ćemo još gledati ovakvo stanje i ne raditi ništa!

PR TIM Gradske organizacije SDP BIH Zenica

Uspjeh kadrova SDP BiH Zenica: Mladen Simić

mladen-simic-874x492

U časopisu “Poštar” koji izdaju JP BH Pošte iz Oktobra 2015. objavljen je članak o Centru pošta Zenica i direktoru Mladenu Simiću, predsjedniku GO SDP BiH Zenica. U ovom članku je napisano mnogo o radu Mladena Simića, te je okarakterisan kao najuspješniji direktor JP BH Pošte. U nastavku prenosimo kompletan članak.

Simić Mladen 1

Simić Mladen 2

Simić Mladen 3Simić Mladen 4Simić Mladen 5

Recent Entries »