ČLANICE FORUMA ŽENA GO SDP BiH ZENICA UČESTVOVALE U HUMANITARNOJ AKCIJI „KNJIGA ZA ŽIVOT“

Članice Foruma žena Gradske organizacije SDP BiH Zenica su se pridružile humanitarnoj akciji „Knjiga za život“ koja ima za cilj prikupljanje sredstava za pomoć djeci korisnicima Dječijeg dnevnog centra „Medica“ Zenica. Akcija je zamišljena tako da građani doniraju knjige koje će se kasnije prodavati po simboličnoj cijeni. Prikupljena sredstva od prodaje knjiga će se iskoristiti za kupovinu odjeće i obuće korisnicima Dječijeg dnevnog centra, te za jednodnevno druženje s njima.

Ovom prilikom u prostorijama GO SDP BiH Zenica, članice Foruma žena su mladim aktivistima koji su pokretači i organizatori akcije uručile nekoliko desetina knjiga koje su prethodnih dana prikupile članice Foruma žena. Djeca korisnici ”Medicine” Dječije kuće za koje se prikuplja pomoć su ona koja su izravno ili neizravno preživjela traumu, nasilje, djeca svjedoci nasilja i djeca pod rizikom od nasilja i eksploatacije. Učestvovanjem u ovoj akciji članice FOŽ su barem simbolično željele pomoći ovoj djeci koja se nalaze u teškom socio-ekonomskom položaju a kojima je bilo kakva pomoć sigurno itekako potrebna. Osim toga, članice FOŽ su istakle svoju spremnost za učestvovanjem u humanitarnim akcijama a posebno kada su u pitanju akcije za osjetljive socijalne kategorije kao što su djeca i žene koje su žrtve nasilja a čiji je što bolji društveni status i položaj zapravo i jedan od prvobitnih ciljeva Foruma žena.

Na kraju primopredaje prikupljenih knjiga, mladi aktivisti su se zahvalili članicama Foruma žena GO SDP BiH Zenica na učestvovanju i nesebičnoj podršci ovoj akciji a predsjednica Foruma žena Dijana Čerim je izrazila zadovoljstvo što su članice FOŽ svojim aktivitetom doprinijele uspješnosti ove akcije i što će ovom skromnom pomoći doprinijeti toplim dječijim osmijesima.

Medica-slika 2

PR TIM GO SDP BiH ZENICA