Ne možemo dopustiti da nam se ruše zgrade!

Dužni smo svim građanima Zenice prenijeti tačne informacije, jer se ovih dana u javnost zlonamjerno plasira samo jedan dio Odluke o finansiranju stanovanja socijalno ugroženih kategorija.

Tačno je da je ova Odluka donesena iz razloga što se sve zgrade i stambene jedinice koje su dodjeljene za stanovanje moraju održavati, ali vas moramo upoznati i sa činjenicom da je prethodna vlast, na čelu sa strankama i ljudima koji se ovih dana predstavljaju kao zaštitnici (SDA i A-SDA), te stanove najmanje dodjeljivala socijalnim kategorijama.

Loše socijalno stanje svih naših građana se ovih dana politizira od strane onih koji su ih i doveli u to stanje, pa se tako svjesno prešućuje da će Grad Zenica, sa ili bez Zeničko-dobojskog kantona, snositi troškove za sve socijalne kategorije, među kojima su i Romi. U Budžetu Grada Zenice namjenjeno je 10.000 KM u tu svrhu, a u planu je i da kanton izdvoji isto toliko.

Klub vijećnika SDP-a je jedini na toj sjednici pripremio Amandman kojim smo tražili da to bude 0 KM, ali smo dobili garancije od Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti da niti jedan socijalno ugroženi korisnik neće plaćati ovu naknadu, ali je potrebno da se Odluka donese zbog zakonskih procedura koje to nalažu.

Stoga, pozivamo sve socijalno ugrožene kategorije koji koriste ove stanove da, zajedno sa našim vijećnicima, odu do pomenute službe, da obavimo razgovor i da dobiju pravu informaciju.

Zajedno sa predstavnikom nacionalnih manjina, Asimom Musićem smo analizirali informacije, te došli do zaključka da je ovo dobro rješenje, jer se ne smije dopustiti da bilo ko živi u nehumanim uslovima, da Grad Zenica treba preuzeti obavezu održavanja tih prostorija za socijalne kategorije i da ne smijemo dopustiti da se od tih zgrada naprave nove „kasine“.
Ne trebamo građane podsjećati da su, čemu su i korisnici sami svjedoci, zgrade na Bristu u kojima su smješteni članovi Romske populacije izgrađene od nekvalitetnih materijala i da se već sada nalaze u veoma lošem stanju.

Ukoliko sve gore navedeno ne bude tačno, prvi smo spremni da izglasamo novu Odluku.