GRADSKO VIJEĆE SMANJUJE BUDŽETSKA DAVANJA ZA KULTURU

U utorak, 24. novembra 2015. godine, održana je 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Zenice.

Od 11 predloženih tema najviše pažnje dato je raspravi o o Nacrtu budžeta Grada Zenice za 2016. godinu.

Predsjednik kluba SDP-a, Mirsad Čivić, je postavio pitanje kreatorima Nacrta Budžeta vezano za troškove nadzora nad komunalnim poslovima koji su, kako je upozorio Čivić „povećani mada je jasno da je obim istih značajno smanjen“.

Adekvatnog odgovora na postavljeni upit predstavnici opozicije (SDP_a) nisu dobili pa je Nacrt Budžeta usvojen i upućen u javnu raspravu u narednih 15 dana.

Koliko će javna rasprava uticati na zahtjev SDP-ove predstavnice u Vijeću Grada Slavice Hrnkaš ostaje nepoznanica jer se Nacrt čini „zakovanim“ po mjerilima predlagača. Naime, Hrnkaš je u osvrtu na raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, te kulture upozorila i podsjetila na nedavno potpisani Sporazum o sufinansiranju kulturnih institucija od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu na koji je stavljen i potpis Grada Zenice što je kao viječnica podržala. Međutim, istovremeno je izrazila neslaganje sa smanjenjem planskih sredstava za kulturu u nacrtu budžeta za 2016. godinu za zeničke kulturne institucije.

Hrnkaš je u stvari još jednom podcrtala generalni stav SDP-a vezan za štetu koju nanosi štednja u kulturi.

Poučeni ranijim iskustvima o prenamjeni i zamjeni namjene zemljišta predstavnici SDP-a su istupom Mirsada Čivića oko rješenja o pretvaranju dijela javne površine u građevinsko zemljište, tražli da se uz ovaj dokument prilože i neophodni podaci o ZK izvatku zbog kojeg je ova tačka dnevnog reda skinuta sa prošle sjednice zasjedanja vijeća. I u ovom slučaju vijećnici SDP-a su ostali u (uobičajenoj) manjini glasajući „suzdržano“.

Viječnićka pitanja iz kluba vijećnika SDP-a postavili su Slavica Hrnkaš i Almir Babajić.

Slavica je upitala da li je provedena odluka ombudsmena za ljudska prava o poništenju odluke o imenovanju Nadzornog odbora JP ViK Zenica i da li su ispoštovane preporuke koje je dao ombudsmen? Prema mišljenju ombudsmena o pomenutom slučaju prekršene su zakonske odredbe o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

Vijećnik Almir Babajić je upoznao Gradsko vijeće i nadležne službe gradske uprave sa problemom slijepih i slabovidnih osoba u Gradu Zenici, a koje je potpisalo Udruženje slijepih građana Zenice. U ime više od 180 članova, ovo Udruženje ističe kako oni ne mogu zbog stepena invaliditeta koristiti GGM, odnosno onemogućen im je prijelaz preko pješačkih prijelaza i kružnih tokova koji su mnogo udaljeni jedan od drugog. Oni mole s tim u vezi da Gradska uprava poduzme odgovarajuće korake, a i sami su spremni da se uključe u rješavanje ovih problema.