Nermina Zaimović Uzunović predsjednica FOŽ SDP BiH

U subotu 23.05.2015. godine u Zenici na izborno izvještajnoj Konvenciji Foruma žena SDP BiH, 146 delegatkinja je izabralo novo rukovodstvo. Sa ubjedljivom većinom glasova Za predsjednicu Foruma žena Socijaldemokratske partije BiH izabrana je Nermina Zaimović Uzunović.

Delegatkinje Konvencije su također izabrale 5 potpredsjednica, koordinatoricu I 3 članice Nadzornog odbora.

Nakon usvojenog izvještaja o radu, Delegatkinje su usvojile izmjene I dopune Odluke o unutrašnjem organizovanju, te program rada FOŽ SDP BiH.

Na Konvenciji je usvojena odluka o formiranju pet Komsija FOZ SDP BiH u čiji rad se mogu uključiti sve članice I simpatizerke FOŽ SDP BiH.