Odbijeno izdvajanje sredstva za Dom mladih u Zenici!

Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Zenica uputio je Službi za budžet i finansije amandman na Prijedlog budžeta Grada Zenice za 2016. godinu. SDP-ovi vijećnicu su zatražili da se u budžetu predvide sredstva za izgradnju Doma mladih ili rekonstrukciju postojećih objekata u ovu svrhu, i to u iznosu od 200.000,00 KM.

Obrazloženje:

Već odavno postoji potreba za izgradnjom novog ili rekonstrukcijom postojećih objekata u Gradu Zenici koji bi mogli zadovoljiti potrebe mladih. Mladi Grada Zenice su još davno izrazili potrebu za jednim ovakvim objektom u kojem bi se pored svakodnevnih aktivnosti i okupljanja mladih mogli održavati i koncerti, sajmovi, izložbe, priredbe i druge manifestacije.           Grad kao što je Zenica zaslužuju jedan ovakav objekat koji će biti centar okupljanja mladih.

Služba za budžet i finansije odbila je ovaj prijedlog sa obrazloženjem da su aplicirali kod TIKA-e (Turske agencije za obnovu i razvoj) za veća sredstva.