ODRŽANA 3. PROŠIRENA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA FORUMA ŽENA GO SDP BIH ZENICA

Trećom sjednicom Predsjedništva Foruma žena Gradske organizacije SDP BiH Zenica u proširenom sastavu nastavljena je praksa redovnog održavanja sjednica najvišeg organa ovog interesnog oblika. Na sjednici se u okviru usvojenog dnevnog reda razgovaralo, između ostalog, o zakonima koji se tiču ženske populacije a koji su trenutno u parlamentarnoj proceduri (Zakon o hraniteljstvu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite civilnih žrtava rata i zaštita porodica sa djecom), provođenje aktivnosti „Marka za Srebrenicu“ i „Knjiga za život“, te organizovanje okruglog stola u Općini Žepče kao i organizovanje druženja članica povodom novogodišnjih praznika. Svakako, jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda je bila i diskusija o Planu programa rada FOŽ GO SDP BiH Zenica za narednih 6 mjeseci.

Najviše pažnje na sjednici su izazvali zakoni koji su trenutno u proceduri u Parlamentu Federacije BiH a to su: Zakon o hraniteljstvu koji do sada nije poznavao hranitelja koji nije krvni srodnik; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici a koji se konkretno odnosi na osnivanje sigurnih kuća i rješavanje pitanja njihovog finanasiranja te Zakon o civilnim žrtvama rata koji se odnosi na žene koje su u toku rata seksualno zlostavljane, a gdje po nekim procjenjama broj neregistrovanih slučajeva seksualno zlostavljanih žena doseže visoku brojku od oko 25 000 žena.

Donesen je zaključak da će se Forum žena aktivno uključiti u predlaganje svojih sugestija kada je u pitanju donošenje zakona koji se tiču ženske populacije i to upućivanjem inicijativa prema Forumu žena SDP BiH i prema SDP-ovim zastupnicama u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Na sjednici je razgovarano i o pokretanju inicijative za promjenu zakona kojim bi razvedene žene odnosno majke zvanično dobile status samohranih majki, te da se izvrši usklađivanje Porodičnog zakona FBiH sa Zakonima o PIO/MIO FBiH.

Aktivnost „Marka za Srebrenicu“ podrazumijeva prikupljanje simboličnog iznosa od 1 KM kojim će se pomoći izdavanje CD-a „Suze majke“, a sav prihod od izdavanja ovog CD-a će se donirati porodicama koje su žrtve srebreničkog genocida.

Prisutne su upoznte i sa sprovođenjem akcije „Knjiga za život“ za potrebe Dječijeg dnevnog centra „Medica“. Cilj ove akcije je da djecu Dječijeg dnevnog centra ”Medica” usrećimo, time što ćemo im obezbijediti knjige, zimsku odjeću i obuću. Članice FOŽ će se aktivno uključiti u ovu akciju kako bi se djeci koji su korisnici Djecijeg centra „Medica“ obezbijedio što bezbrižniji zimski period.

Na kraju sjednice su prisutne članice izrazile svoje zadovoljstvo kontinuiranim radom Foruma žena GO SDP BiH Zenica te je dogovoreno da će se druženje članica povodom božićnih i novogodišnjih praznika održati u prvoj polovini mjeseca januara 2016.godine.

PR Tim GO SDP BiH Zenica