POLITIČKA ŠKOLA SDP BIH ZENICA

U prethodna dva dana, 20. i 21.01.2016. godine, održan je prvi od deset modula Političke škole SDP-a, na temu „Osnove socijaldemokratije“. Preko 50 učesnika je imalo priliku da sazna više o osnovnim načelima i principima socijaldemokratije, historijskom putu i razvoju ideje socijaldemokratije, te trenutnoj poziciji u kojoj se nalazi socijaldemokratija kako u BiH, tako i u svijetu.

Okvirnim programom rada Gradske organizacije SDP BiH Zenica za period 2015-2018 godina definisana su područja rada. Upravo jedna od važnih aktivnosti i prvi korak u ostvarivanju značajnijeg izbornog rezultata jeste politička edukacija za sve zainteresirane članove/članice SDP BiH iz Zenice. Nastavni program političke škole je podjeljen u deset modula grupisanih u tri bloka, koji omogućavaju da se provede minimalan obim i sadržaj političkog obrazovanja. Osnove socijaldemokratije, politički sistem BiH, Program i Statut SDP BiH, nadležnosti i budžet lokalne zajednice, proces izrade i prezentacije lokalnih politika, nastupi u javnosti, lobiranje i zagovaranje su samo neke od teme kojima će se baviti politička škola. Ovo je prvi krug edukacije sa ciljem da se  provodi kontinuirano iz godine u godinu.

Politička škola nastavlja sa radom naredne sedmice, kada će se učesnici upoznati sa političkim sistemom u BiH, a predavač na ovu temu je Sretko Radišić.

PR TIM Gradske organizacije SDP BIH Zenica