Unapređenje položaja žena u politici

Predsjednica Foruma žena SDP BiH, Nermina Zaimović – Uzunović, te članice GO SDP BiH, Irma Marić, Dajana Bakić i Lemana Terzimehić učestvuju na bilateralnom susretu s predstavnicama Laburističke partije u Londonu (UK). Tema susreta je Unapređenje položaja žena u politici.

Članice GO SDP BiH prezentirale su trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, položaj i ulogu žena u Socijaldemokratskoj partiji, kao i buduće izazove sa kojima se suočavaju žene u SDP BiH. U toku dana bit će govora i o Strategiji razvoja Foruma žena SDP BiH.

U Londonu borave i mlade članice Foruma žena Vanja Bobić, Anida Šabanović, Dajana Bakić i Amela Kišić kao učesnice treninga o blogingu, koje također prisustvuju navedenom susretu