Rukovodstvo FOM

Predsjednik:

Potpredsjednici/e:

 

Sekretar:

Izvršni odbor:

Samir Purić

Emhar Kahrić

Edina Kahriman

 

Srđan Babić

 

Dino Tihić

Vanja Bobić

Kenan Livnjak

Irna Skopljak

Amra Brka

Nirma Mršić

Samir Skopljak