Vijećnici Babajić i Zuban: Dobit ćemo ovu bitku za Čelik!

Povodom dešavanja na posljednjoj sjednici GV Zenica, vijećnici Almir Babajić (SDP) i Adnan Zuban (DF) obratili su se građanima Zenice sa jasnom porukom da se bitka za NK Čelik nastavlja. Nakon što predložena odluka o formiranju gradskog povjerenstva za N.K. Čelik Zenica nije uvrštena na dnevni red, pomenuti vijećnici su odlučili da ovim putem nastave borbu za voljeni klub.

Dokumentom koji je bio predložen jučer, a nije uvršten na dnevni red sjednice zbog izostanka podrške vijećnika SDA i SBB, željeli smo da se formira Gradsko povjerenstvo za N.K. Čelik koje bi bilo savjetodavno-koordinaciono tijelo i spona između gradske uprave i kluba. Sastojalo bi se od predstavnika Gradske uprave, Gradskog vijeća, predstavnika skupštine kluba, predstavnika UG „Robijaši“ i NGG „Za Čelik“, te predstavnika iz privrednog sektora. Nažalost, plasirala se informacija da smo mi ovim postupkom željeli formirati jednu vrstu rukovodstva kluba. Na izradi ove odluke smo učestvovali zajedno sa predstavnicima NGG „Za Čelik“ i UG „Robijaši 1988“. Željeli smo da saradanja kluba i grada bude transparentna i da uključimo širi krug ljudi u rješavanje problema. U prilogu možete da vidite kompletan prijedlog odluke.

Često se dešava da se izmjene dnevnog reda dešavaju na samoj sjednici i da se materijali dobiju pred početak sjednice. Tražili smo da se tačka dnevnog reda o Čeliku uvrsti nakon pauze koju bismo iskoristili da predsjednicima klubova stranaka objasnimo samu suštinu i važnost hitnog donošenje jedne ovakve odluke. Predstavnike svih stranaka koje participiraju u Vijeću smo upoznali sa odlukom za koju su nam dali načelnu podršku, ali kad je došlo do glasanja, ta podrška je izostala iz njima poznatih razloga. Ovom prilikom klubovi vijećnika SDP i DF se žele zahvaliti vijećnicima koji su podržali ovu odluku. Međutim, vijećnici koji nisu podržali uvrštanje ove tačke na dnevni red, nisu željeli ni da im se pojasni suština ove odluke o kojoj bi raspravljali da se našla na dnevnom redu.

Napominjemo da je klub vijećnika SDP u gradskom Vijeću Zenica, u prošlom sazivu Vijeća, još prije 9 mjeseci tražio da se održi tematska sjednica o Čeliku, ali ni taj prijedlog nije dobio podršku tadašnje vladajuće većine u vijeću.

Ovu odluku nismo predlagali zbog „političkih poena“, nego zbog ljubavi prema klubu i hitnosti rješavanja nagomilanih problema u Čeliku, ali i zbog potpisanog memoranduma sa NGG „Za Čelik“ koji nas moralno obavezuje na ovakvo djelovanje u vijeću. Vjerujemo da i u drugim strankama ima pojedinaca koji žele da se riješe problemi u N.K. „Čelik“, ali na žalost, do sada nismo imali priliku da to vidimo na djelu.

Svima onima koji svoje interese stavljaju ispred interesa građana Zenice koji su na protestima u februaru, kada je na ulicu izašlo više od 7000 ljudi, pokazali da je rješavanje problema u Čeliku u njihovom interesu, poručujemo da ćemo zajedno sa Robijašima i građanima Zenice, grada koji živi za ovaj klub, dobiti bitku ZA ČELIK!

Prilog:
odluka-o-osnivanju-gradskog-povjerenstva-za-celik